زرده ملیچه و بدرقه، ساخت آهنگ بدرقه و اجرا ، بهروز لطفی

 

نوروز مبارک. همراه با سلام صبحگاهی

 اجرای سنتور بهروز لطفی‌

 

Traditional music for Noruz along with Salameh Sobhghahi. B. Lotfi Real Estate